Hyvinvointi, Työ, Uutta, Yritykset

Työ vapauttaa

“Työ vapauttaa” on lause, joka aiheuttaa monenlaisia tunteita. Kyseessä on saksalaista alkuperää oleva lause, joka kuului alunperin “Arbeit macht frei”. Moni tietää lauseen Auschwitzin pääportin yläpuolella olevasta tekstistä, mutta kyseessä on tätäkin vanhempi lausahdus.

Pidetään mahdollisena, että lause olisi alunperin johdettu Raamatusta, jossa mainitaan lause “Totuus tekee teistä vapaita”. Lausetta käyttivät alunperin saksalaiset ja sveitsiläiset talonpojat protestanttisen työetiikan myötä.

Lauseella on kuitenkin melko monimutkainen historia, sillä sen tarina lähti liikkeelle aivan eri suunnasta kuin mihin se lopulta päätyi. Lauseella on yhteiskunnalle nykyään eri merkitys kuin esimerkiksi vielä parisataa vuotta sitten.

Lausetta käytetty historiassa eri yhteyksissä

Saksalainen kirjailija Lorenz Diefenbach käytti lausetta romaaninsa nimessä vuonna 1872. Kirja kanta nimeä “Arbeit macht fei: Erzählung aus der Campagne von 1813”. Tämän ansiosta lause tunnettiin Saksan nationalistipiireissä. Kyseinen kirja edustaa työnteon ihannointia ja nationalistisia pyrkimyksiä.

Diefenbachin romaani kertoo vuoden 1813 sotakampanjasta, jossa Saksa oli Napoleonin sotien keskellä ja pyrki pääsemään vapaaksi Napoleonin vallasta. Romaanin julkaisemisen jälkeen lause “Arbeit macht frei” alkoi pikkuhiljaa levitä ja niin siitä tuli entistä tunnetumpi. Työntekoa ja ahkeruuta korostettiin noina aikoina.

Lause otettiin käyttöön Weimarin tasavallassa vuonna 1928. Tuolloin sitä käytettiin tunnuslauseena työttömyysohjelmassa. Lause oli siis saanut vankan paikkansa ja sitä käytettiin eri yhteyksissä. Saksassa työttömyys oli noina aikoina paljon puheenaiheena ja lisäksi maa koki suuria taloudellisia vaikeuksia. Niinpä työntekoon haluttiin kannustaa.

Lause omaksuttiin jälleen yhteen käyttötarkoitukseen kansallissosialistisen työväenpuolueen (NSDAP) noustessa valtaan vuonna 1933. Heidän ohjelmassaan käytettiin laajalti propagandaa, jolla puolueen ideologiaa haluttiin levittää. Hitleristä luotiin vahvasti johtajahahmo. Hänet kuvattiin ainoana kansakunnan pelastajana ja johtajana, joka palauttaisi Saksan takaisin entiseen loistoonsa.

Nykyaika

Lause “Arbeit macht frei” sai kuitenkin negatiivisen kaiun, kun se sijoitettiin keskitysleirien pääporttien yläpuolelle. Syynä tähän oli juutalaiskulttuurin halventaminen, ironinen pila tai vankien työmoraalin kohottaminen. Lauseen sijoittamisesta keskitysleirien pääporttien yläpuolelle päätti alunperin Dachaun keskitysleirin komentaja, Theodor Eicke.

Lause on vielä nykypäivänä nähtävillä Dachaun, Sachsenhausenin, Gross-Rosenin ja Theresienstadtin keskitysleirien pääporteilla. Auschwitzissa ollut Arbeit macht frei -kyltti katosi joulukuussa vuonna 2009 ja löytyi kolme päivää myöhemmin palasina Pohjois-Puolasta.

Jos lauseella ei olisi näin monenkirjavaa historiaa, kuka tietää, vaikka sitä käytettäisiin nykyään aivan eri tavalla. Historia on kuitenkin ollut ja se on muovautunut satojen vuosien aikana sellaiseksi kuin se nykyään on. Kuitenkin alkuperäinen ajatus kannustaa työntekoon on ajankohtainen näilläkin hetkillä.

Työntekoon kannustaminen on tällä hetkellä puheenaiheena yleisen taloudellisen tilanteen vuoksi sekä Suomessa että ulkomailla. Taloudelliseen tilanteeseen kuitenkaan edes luotettavat nettikasinot tai muu rahapelitoiminta ei ole ratkaisu, sillä ne tarjoavat vain viihdettä ja mahdollisuuksia voittoihin. Niinpä tulojen hankkiminen on järkevää vain työnteon tai esimerkiksi sijoittamisen kautta.

Lause monissa yhteyksissä

Monella on varmasti ollut aiemmin käsitys, että kyseinen lause olisi nimenomaan keskitysleirien lause. Näin ei kuitenkaan ole ja kyse on tätä laajemmasta iskulauseesta. On kuitenkin totta, että keskitysleirien aikaiset hirveydet ovat muokanneet lauseesta sellaisen, että se luo tietynlaisia mielikuvia. Niinpä lausetta ei juurikaan enää muualla käytetä.

Lause luo eittämättä negatiivisen mielikuvan, vaikka se ei sen alkuperäinen tarkoitus ollutkaan. Muunmuassa erään suomalaisen yrityksen nimi jouduttiin muuttamaan, sillä se sisälsi kyseisen lauseen. Yrityksen nimi todettiin hyvän maun vastaiseksi. Yritykset joutuvat nimeä keksiessään miettimään erilaisia kriteerejä, joita yrityksen nimeltä vaaditan. Se ei muunmuassa saa olla varattu eikä se saa olla hyvän maun vastainen.

Kyseinen lause on hyvä esimerkki siitä, kuinka lauseen käyttö tietyissä tarkoituksissa saattaa jättää pysyvänkin jäljen ihmisten muistiin. Asiaa ei välttämättä pysty muuttamaan edes se, että lauseella on alunperin ollut positiivisessa mielessä tarkoitus kannustaa työhön.’

Jos työn vapauttamista mietitään nykyään, ehkä työ vapauttaa jonkin verran. Tätä voidaan nykyään tulkita esimerkiksi siten, että työnteko vapauttaa elämään elämää kuten haluaa. Työnteko mahdollistaa erilaisten perustarpeiden järjestämisen. Epävarmuus työn suhteen voi sen sijaan aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuudesta.. Kun ihminen löytää itselleen sopivan työn, jossa viihtyy ja jossa tienaa tarpeeksi kuluihin nähden, vapauttaa tämä ihmisen ainakin rahahuolista.

Hyvinvointi, Työ, Uutta

työhyvinvointi

Työhyvinvointi on koko työyhteisöön vaikuttava asia. Kun yritys kiinnittää siihen huomiota ja pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista, vaikuttaa tämä suotuisasti sekä työntekijöihin että yritykseen.

Työhyvinvoinnista huolehtimiseen kuuluu monia asioita ja täytyy osata ottaa huomioon se, mistä kaikesta se muodostuu. Kun hyvinvoinnin aakkoset ovat tiedossa, on hyvä lähteä rakentamaan toimivaa, tervettä ja tiivistä yhteisöä, jossa pyörät pyörivät.

Työyhteisössä ei kannata unohtaa sitä, että jokainen työntekijä ei välttämättä osaa laittaa omaa hyvinvointiaan muiden asioiden edelle. Niinpä moni työntekijä varmasti tekee työtä oman jaksamisensa kustannuksella. Varsinkin, jos talous on tiukalla, voi olla houkutus ottaa vastaan kaikki tarjotut työvuorot. Tämä on kuitenkin vastuullisempi valinta kuin esimerkiksi pikakasinot tai vedonlyönti. Vastuullinen yritys ottaa huomioon työhyvinvoinnin tärkeyden ja ymmärtää mahdolliset työn aiheuttamat stressit sekä uupumuksen. Tällaisia asioita voidaan ottaa huomioon tarkkailemalla jatkuvasti työyhteisön yleistä hyvinvointia ja ennen kaikkea kuuntelemalla henkilöstöä.

Työhyvinvointia lisäävät tekijät

Työhyvinvointiin vaikuttaa moni asia. Työpaikan ilmapiiri on näistä yksi. Työkavereita ei voi valita, mutta työpaikka voi vaikuttaa työtovereiden yhteiseen ilmapiiriin järjestämällä esimerkiksi yrityksen omia päiviä, pikkujouluja, virkistyspäiviä tai muuta mukavaa. Näiden aikana vietetään aikaa rennosti yhdessä. Virkistyspäivät tuovat työntekijöitä yhteen yksilöinä ja henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua toisiinsa uudella tavalla. Tämä voi rentouttaa työilmapiiriä huomattavastikin.

Toisinaan voidaan törmätä tilanteisiin, joissa jokin työntekijä aiheuttaa eripuraa työpaikalla. Mikäli työnantaja huomaa tällaista tai saa henkilöstöltä raportteja asiaan liittyen, tulisi asiaan puuttua välittömästi. Tämä sekä viestittää henkilöstölle johdon välittävän työntekijiöstä ja lisäksi puuttuminen yleensä auttaa. Henkilöstön tulisi noudattaa työaikana työpaikan yleisiä sääntöjä ja näihin voisi kuulua tietynlainen, asiallinen käytös.

Työntekijöiden ammattitaidosta kannattaa huolehtia ja tarjota henkilöstölle perehdytystä ja tarvittaessa kursseja. Tämä ei pelkästään pidä yllä ammattitaitoa, vaan lisää myös motivaatiota työntekoon. Lisäperehdytystä saanut työntekijä on todennäköisesti sitoutunut ja motivoitunut työhönsä.

Hyvällä johtamisella on paljon vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin. Kun johtaja tukee työntekijöitään, saadaan aikaan hyvä, tiivis yhteisö, jossa asiat toimivat. Hyvä johtaja on jämpti, mutta kuunteleva ja kannustava. 

Hyvä työpaikka ottaa työntekijöiden terveyden huomioon. Terveyteen voi vaikuttaa muunmuassa kiinnittämällä huomiota hyvään ergonomiaan. Kun ergonomia on otettu huomioon mahdollisimman tehokkaasti, voidaan vähentää henkilöstön fyysistä kuormitusta ja esimerkiksi selkäkipuja. On siis tärkeää, että jokaisella työntekijällä on mahdollista työskennellä turvallisesti ja mukavasti.

Huono työhyvinvointi ja sen seurauksia

Mikäli työntekijän työhyvinvointi ei ole kunnossa ja tilanne jatkuu, alkaa tämä väistämättä vaikuttaa työntekijään monin tavoin. Tämä voi näkyä muunmuassa heikentyneenä työmotivaationa, väsymyksenä ja työnlaadun alentumisena. Poissaolot lisääntyvät ja työtulos on heikompaa. Muunmuassa näistä syistä työhyvinvointi on tärkeä panostettava alue.

Mikäli työpaikalla ei vastata työntekijöiden tarpeisiin hyvinvoinnin parantamiseksi, vaikuttaa tämä työntekijöiden lisäksi myös työpaikan tehokkuuteen. Tämä voi olla suoraan liitännäinen yrityksen tuottoon. Mikäli työntekijät eivät jaksa panostaa töihin, on työnjälkikin aiempaa huonolaatuisempaa. Pitkään jatkunut heikko hyvinvointi voi johtaa vakavaankin uupumukseen ja jopa työntekijän  menettämiseen.

Myös työnjohtajien on tärkeää pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Kun johtaja voi hyvin, myös työyhteisön on mahdollista voida hyvin. Johtajan ylikuormittuminen voi johtaa pidemmän päälle huonoihin päätöksiin. Lisäksi huono mieliala tarttuu myös muihin.

Työhyvinvointiin panostaminen on kannattavaa

Työhyvinvointiin on siis panostettava, jotta voitaisiin minimoida sairaslomia ja maksimoida työtehokkuus. Stressin tiedetään aiheuttavan ihmisille oireita hyvin monimuotoisesti ja niiden vuoksi otetaan Suomessa paljon sairaslomia. Mikäli työpaikka menettää yhdenkin työntekijän työhyvinvoinnin laiminlyönnin vuoksi, ei paikkaa välttämättä noin vain täytetä. Tällöin edessä on uuden työntekijän etsimisen ja palkkaamisen lisäksi myös perehdytys. Ja toki koeaikana todetaan, onko työntekijä sopiva työpaikalle. Työntekijän menetys tarkoittaa yritykselle aina rahallista menetystä. Mikäli kyseessä on erityisen tehokkaan työpanoksen antanut henkilö, ovat menetykset vieläkin mittavammat eikä vastaavanlaista työntekijää tule välttämättä heti vastaan.

On todettu, että sellaisissa työpaikoissa, joissa työhyvinvointiin ei kiinnitetä huomiota, työntekijöiden vaihtuvuus on suurempi kuin niissä, joihin asiaan kiinnitetään huomiota. Työntekijöiden jatkuva vaihtuminen johtaa siihen, että työpaikalla täytyy käytännössä jatkuvasti perehdyttää uusia työntekijöitä. Pysyvyys takaa, että henkilöstö osaa työnsä ja näin työn laatu saadaan pidettyä tasaisena. Työhyvinvointiin panostamisen kautta on mahdollista välttää tämäntyyppiset ongelmat.

Hyvinvointi, Rahaa, Työ, Uutta

Kuinka pitää rahankäyttö hallinnassa eri harrastuksissa?
Rahaa

Harrastukset tuovat vaihtelua ja sisältöä elämään. Harrastuksiin voi kuitenkin upota paljon rahaa. Jos rahaa on käytettävissä, tämä ei tietenkään ole mikään ongelma, mutta merkittävä osa suomalaisista joutuu näkemään vaivaa saadakseen rahat riittämään kaikkeen tarvittavaan.

Esimerkiksi vuokran maksaminen tai tarvittavien lääkkeiden hankkiminen on tärkeämpää kuin harrastaminen, mutta onneksi harrastukset ja harrastusvälineetkin voi kilpailuttaa, jotta niihin ei kuluisi niin paljon rahaa.

Tästä artikkelista löydät vinkkejä siihen, miten voit pitää rahankäytön hallinnassa eri harrastuksissa. Lopuksi vinkkaan täysin ilmaisista harrastuksista.

Lemmikkien (etenkin koiran) pitäminen on hintavahko harrastus 

Koira on usein se kallein lemmikki hankkia ja ylläpitää, jos ajatellaan kaikista tavallisimpia lemmikkieläimiä Suomessa. Koiran hankintahinta voi olla jopa 3000 €, jos mielii saada rotukoiran, ja se pitää rokottaa säännöllisesti. Mitä isompi koira, sitä enemmän se syö, ja koiranruoan on oltava laadukasta.

Ei kannata säästää koiranruoassa, sillä halvat koiranruoat voivat olla jopa haitallisia koiran terveydelle. Koira voi lihoa, mikä voi johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten nivelvaivoihin. 

Koiran kanssa voi harrastaa esimerkiksi agilityä tai tokoa. Koiraa voi viedä näyttelyihin, tai sen voi ottaa mukaansa metsästämään ja vaeltamaan. 

Koiraan voi käyttää vaikka yli tuhat euroa kuussa, sillä koirien päiväkodit laskuttavat noin 300 euroa kuussa, ja kalliita koirauimaloita, koirahierojia ja koiravalokuvaamoja löytyy etenkin pääkaupunkiseudulta. 

Voit pitää rahankäytön hallinnassa valitsemalla kohtuuhintaisen ja eläinlääkärin terveeksi toteaman koiran, antamalla sille laadukasta ruokaa ja hoidattamalla sen vaivat ajoissa. Jos haluat harrastaa koiran kanssa, valitse vain yksi harrastus, ja tarkasta eri seurojen ja koirakoulujen hinnat etukäteen.

Ratsastustunti voi maksaa lähes satasen

Ratsastaminen on kallista etenkin pääkaupunkiseudulla. Yksityistunti voi maksaa noin sata euroa, joten kilpailuta ratsastuskoulut ja osallistu ryhmätunneille. Yhden tunnin hinta laskee, jos otat sarjakortin. 

Varsinkin maaseudulla voit päästä ratsastamaan ilmaiseksi, jos teet korvaukseksi tallitöitä. Kysele mahdollisuuksista esimerkiksi Facebookissa. Lannan luominen on hauskaa, ja kuntokin kasvaa. 

Jos ostat oman hevosen, saat ratsastaa vaikka pari tuntia päivässä, mutta hevosen pitäminen se vasta maksaakin. Säästät rahaa (mutta et aikaa), jos voit pitää hevosta kotonasi.

Jos paras ratkaisu on viedä se täys- tai puolihoitoon, selvitä, voisitko saada alennusta, jos annat käyttää hevostasi ratsastustunneilla (mikäli kyseessä on ratsastuskoulu). Voit myös etsiä hevosellesi vuokraajan, joka osallistuu hevosen kustannuksiin maksamalla ratsastusoikeudesta. 

Hevosen vuokraaminen onkin hyvä idea heille, jotka hallitsevat jo perusteet, mutta eivät ole valmiit satsaamaan ja sitoutumaan omaan hummaan.

Kuntosaliharrastus ei maksa välttämättä mitään

Ennen kuin ostat kuntosalikortin (voin kympistä jopa noin 60 euroon kuukaudessa), selvitä mahdollisuutesi käyttää kuntosalia ilmaiseksi. Monilla työpaikoilla on kuntosali. Jopa joissain taloyhtiöissä on kuntosali! 

Jos tällaisia mahdollisuuksia ei ole, kilpailuta kuntosalit keskenään. Mieti, olisiko sittenkin parempi ostaa kertalippuja, sillä moni yliarvioi kuntosalikäyntiensä tiheyden. Tarvitsetko personal traineria? Ehkä voisit säästää tutustumalla treeniohjeisiin verkossa?

Kasinopelit voivat johtaa kirveleviin tappioihin

Pelikortit

Kasinobonukset ja jättipotit voivat houkutella pelaamaan yli varojen. Laadi budjetti, jotta tiedät, paljonko sinulla on varaa hävitä. Vaikka toisinaan voikin voittaa jotain, on häviäminen silti todennäköisempää kuin voittaminen. Kasinopelejä ei kannatakaan pitää tulonlähteenä vaan harrastuksena, ja lähes kaikki harrastukset maksavat.

Laulaminen ja musiikin soittaminen

Kansalaisopiston kautta saat edullista laulun tai esimerkiksi pianonsoiton opetusta. Seuraavaksi voitkin liittyä kuoroon tai bändiin.

Esimerkiksi kirkkokuorossa laulaminen on ilmaista, ja mahdolliset esiintymis- tai kilpailumatkat saattavat olla sinulle maksuttomia (kirkkokuoro saa varoja toimintaansa muun muassa kolehdeista). Bändi voi alkaa jopa tienata esiintymällä häissä ja pikkujouluissa.

Ilmaiset harrastukset 

Työntekijöiden työhyvinvointi on työnantajalle tärkeä asia, joten saatat saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Kun nämä on käytetty uimahalleihin tai esimerkiksi teattereihin, voit jatkaa tutustumalla harrastuksiin, mitkä eivät maksa yhtään mitään. Niitä ovat esimerkiksi:

 • kirjastot, joista voi nykyään lainata myös ompelukoneita, sauvakävelysauvoja ja esimerkiksi soittimia
 • ilmaiset elokuvat, joita löytyy monista eri suoratoistopalveluista 
 • uimarannat, joista osalla on kaikille avoin avanto läpi vuoden 

Tutustu myös seurakuntasi tai esimerkiksi paikallisen setlementtiyhdistyksen toimintaan. Alueellasi voi olla enemmän ilmaisia harrastuspiirejä ja tapahtumia kuin arvasitkaan!

Työ, Uutta, Yritykset

Tupakointi työaikana
Tupakka

Monilla työpaikoilla tupakointi työaikana on kielletty. Tällaisia työpaikkoja voivat olla esimerkiksi koulut, ruokalat ja elintarvikekaupat. Tupakointi voi olla kielletty myös toimistoissa, sekatavarakaupoissa ja esimerkiksi huoltoasemilla.

Tupakointi voi olla mahdollista vain ruokatauolla

Jos tupakointi työaikana on kielletty, ei kahvitauollakaan saa välttämättä polttaa. Silloin ei jää muuta neuvoa kuin tutustua nikotiinikorvaustuotteisiin, eli hankkia esimerkiksi Zonnic kokemuksia. Ne auttavat tupakanhimoon, ja niiden avulla voi onnistua lopettamaan tupakoinnin kokonaan.

Ruokatauko saattaa olla työntekijän omaa aikaa. Silloin työntekijällä voi olla mahdollisuus polttaa tupakkaa. Tupakkaa voi mennä polttamaan erityiselle tupakkapaikalle. Jos työnantaja on kieltänyt tupakoinnin koko kiinteistön alueella, joutuu työntekijä kävelemään (tai jopa ajamaan!) kiinteistön rajojen ulkopuolelle. 

Yhden tupakan polttaminen voi viedä valtaosan ruokatauosta, eikä syömiselle välttämättä jää aikaa. Työkyvyn takia olisi kuitenkin hyvä nauttia ravitseva ateria pitkän työpäivän aikana.

Nainen polttaa tupakkaa

Jotkut työnantajat antavat mahdollisuuden polttaa tupakkaa kiinteistön alueella, jos ei polta tupakkaa työvaatteissa. Tätä sääntöä on hyvä kunnioittaa, sillä rikkomusten takia työnantaja saattaa kieltää tupakoinnin kokonaan.

Tupakointi työajalla voi johtaa jopa potkuihin

Jos tupakointi työajalla on kielletty, voi säännön rikkomisesta seurata erilaisia sanktioita.

Otetaan vaikka vanha uutinen Lieksasta. Lieksan kaupunki on ollut savuton työpaikka vuodesta 2011, ja se on tarkoittanut myös sitä, että tupakointikielto työajalla on ollut voimassa tuosta vuodesta asti.

Myöhemmin Lieksan kaupunginhallitus päätti, että tupakointi työvuoron aikana vähentäisi työaikaa 10 minuutilla per savuke – riippumatta tupakkatauon pituudesta tai siitä, keskeytyikö työnteko lainkaan. Tupakkaahan voi polttaa esimerkiksi autoa ajaessa tai ruohoa leikatessa, eikä tupakka-askin esiin kaivaminen ja tupakan sytyttäminen vaadi välttämättä kuin noin sekunnin. 

Julkista työnantajaa sitoo tupakkalaki, mikä kieltää tupakoinnin päiväkodeissa, kouluissa, päiväkotien ja koulujen pihoilla sekä julkisissa rakennuksissa. Kaikki sairaanhoitopiiritkin ovat olleet savuttomia jo vuosien ajan.

Vaikka tupakointi kuuluu itsemääräämisoikeuden, työnantaja voi kieltää tupakoinnin työajalla. Työantajalla on oikeus määrätä, mitä työntekijä tekee tai jättää tekemättä työajalla.

Yksityisellä työnantajalla on oikeus kieltää tupakointi kahvitauoillakin. 

Työnantaja voi kieltää myös ylimääräiset tupakkatauot. Kaikille ei riitä sauhuttelu kahvi- ja ruokatauoilla, vaan tupakalle on päästävä esimerkiksi tunnin välein tai eri työtehtävien välissä. 

Jos työnantaja sallii ylimääräiset tupakkatauot, pitäisi ylimääräiset tauot myös tupakoimattomille, joten ylimääräisten röökitaukojen pitäminen voi (ainakin periaatteessa) aiheuttaa närää työpaikoilla. 

Tupakoiminen työpaikkojen sisätiloissa on ollut käytännössä kiellettyä vuodesta 1995. Tupakkalakiin on kirjattu, että työnantajan pitää estää työntekijöiden altistuminen tupakansavulle työpaikalla. Työnantajilla ei kuitenkaan ole velvoitetta rakentaa tupakointitiloja työpaikalle, joten tupakointi on usein hoidettava ulkona – ja sellaisessa paikassa, josta savu ei kulkeudu sisätiloihin. 

Aina välistä nousee esille riita siitä, että joku on saanut potkut poltettuaan tupakkaa työaikana. Tällaiset potkut voi kuitenkin riitauttaa. Potkujen antaminen ei ole aivan helppoa Suomessa.

Jos työntekijä laiminlyö työsuhteeseen liittyviä velvoitteita (kuten savuttomuutta työaikana – vapaa-ajalla käryttelyyn työnantaja ei voi vaikuttaa), voi työnantaja antaa hänelle varoituksen. 

Jos laiminlyöntejä on jatkuvasti, voi työnantaja päättää työsuhteen. Pääsääntöisesti potkuja ei kuitenkaan voida antaa, ennen kuin työntekijälle on annettu varoitus ja siten mahdollisuus korjata menettelynsä. Työnantajan pitää pystyä osoittamaan, että varoitus on annettu. Varoitus kannattaakin antaa kirjallisesti, ja työntekijää voidaan pyytää antamaan allekirjoitus merkiksi siitä, että varoitus on otettu vastaan. Allekirjoitus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijä olisi samaa mieltä varoituksessa esitettyjen asianhaarojen sisällöstä.  

Jos siis jäät kiinni rööki hampaissa, et vielä saa potkuja, mutta suullinen tai kirjallinen varoitus voi olla tulossa.

Savuton työpaikka – mitä se tarkoittaa?

Kerrottiinko sinulle työhaastattelussa, että kyseessä on sitten työpaikka? Oliko työpaikallanne juuri tiedotustilaisuus, missä työpaikka julistettiin savuttomaksi?

Saatat miettiä, mitä savuton työpaikka oikein tarkoittaa.

Savuton työpaikka tarkoittaa ainakin seuraavia asioita:

 • Työpaikan sisä- ja ulkotiloissa ei saa tupakoida
 • Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja
 • Mahdolliset tupakointipaikat sijaitsevat riittävän kaukana rakennuksesta (ja vähemmän näkyvällä paikalla)
 • Tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta työehtosopimuksen mukaisia taukoja
 • Työpaikan tilaisuudet (myös edustustilaisuudet) ovat savuttomia
 • Työpaikalla ei myydä tupakkatuotteita
 • Henkilökuntaa tuetaan ja kannustetaan tupakoinnin lopettamisessa
 • Työnhakuilmoituksissa mainitaan työpaikan savuttomuus